Milé sestry a bratři v Kristu !

V každém okamžiku našeho života, ale zvláště v době postní, nás zve Kristus prostřednictvím církve k výstupu na horu, k samotě, k zamyšlení, k rozjímání, k modlitbě.

To nám má pomoci k tomu, abychom jej viděli proměněného, abychom nahlíželi do tajemství smyslu našeho života.

Boha nemůžeme nikdy nalézt, chceme-li si jej přivlastnit.

Na tomto světě jsme poutníky a jsme povoláni k neustálé proměně – i k proměně představ o Bohu.

Proto se potřebujeme zastavit v době postní, oprostit od toho, co nás od cesty za Kristem odvádí, jít do hloubky ve své víře.

Je nutné dobře slyšet slova dnešního evangelia : „To je můj milovaný Syn !“ a poslechnout výzvu : „Toho poslouchejte!“

K opravdovému postnímu úsilí vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel