Milé sestry a bratři v Kristu!

Boží slovo živí naši víru a má být průvodcem na celé naší životní cestě.

V roce 2013  po svém zvolení, ve své první promluvě před kardinály  v Sixtinské kapli, papež František řekl: „První věc, kterou Bůh řekl Abrahámovi, byla: Kráčej v mé přítomnosti a budeš bez úhony…. Chtěl bych, abychom měli skutečnou odvahu putovat v přítomnosti Pána, s jeho křížem, budovat církev na krvi Pána, která byla prolita na kříži, a konečně vyznávat jedinou slávu: slávu Ukřižovaného. Tak bude církev kráčet vpřed.“

Vztáhněme tato slova do svého života, do této doby postní.

K opravdovému postnímu úsilí obohacenému o postní almužnu

vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel