Milé sestry a bratři v Kristu!

Boží slovo živí naši víru a má být průvodcem na celé naší životní cestě.

V roce 2013 po svém zvolení, ve své první promluvě před kardinály v Sixtinské kapli, papež František řekl: „První věc , kterou Bůh řekl Abrahámovi, byla: Kráčej v mé přítomnosti a budeš bez úhony….

Chtěl bych, abychom měli skutečnou odvahu putovat v přítomnosti Pána, s jeho křížem, budovat církev na krvi Pána, která byla prolita na kříži, a konečně vyznávat jedinou slávu: slávu Ukřižovaného.

Tak bude církev kráčet vpřed.“

Vztáhněme tato slova do svého života, do této doby postní.

 

K opravdovému postnímu úsilí obohacenému o postní almužnu

vám všem žehná Váš duchovní správce P.Daniel