Milé sestry a bratři v Kristu !

Před rokem, po svém zvolení, ve své první promluvě před kardinály

v Sixtinské kapli, papež František řekl: „První věc , kterou Bůh řekl

Abrahámovi, byla : Kráčej v mé přítomnosti a budeš bez úhony.

Putovat. Náš život je putováním, a zastavíme-li se, nemůžeme dál.

Musíme stále putovat v přítomnosti Pána, ve světle Pána, musíme se

snažit žít bezúhonný život, jaký Bůh požadoval po Abrahámovi

ve svém zaslíbení. Chtěl bych, abychom měli skutečnou odvahu putovat

v přítomnosti Pána, s jeho křížem, budovat církev na krvi Pána,která byla

prolita na kříži, a konečně vyznávat jedinou slávu : slávu Ukřižovaného.

Tak bude církev kráčet vpřed.“

Vztáhněme tato slova do svého života, do této doby postní.

K opravdovému postnímu úsilí obohacenému o postní almužnu

vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel