Milé sestry a bratři v Kristu !

Bůh Abrahámův, Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista je Bůh, který si vyvolil Abraháma a smlouvou se mu zavázal, že rozmnoží jeho potomstvo.

Je to Bůh, který věrně dodržuje svou smlouvu.

Bůh, který si nás vyvolil, miluje nás, jeho láska k nám je neodvolatelná.

Bůh, který je ve všem s námi, poslechnout ho znamená volit dobro.

Opustíme-li Boha, bude-li něco, v čem mu nebudeme věřit, proti komu obstojíme ?

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám ?

Přijímejme Boha a to naplní náš život.

K opravdovému postnímu úsilí obohacenému o postní almužnu

vám všem žehná Váš duchovní správce P. Daniel