Milé sestry a bratři v Kristu !

 

V roce milosrdenství, zvláště pak v této době postní, nás zve Kristus prostřednictvím církve k výstupu na horu, k samotě, k zamyšlení, k rozjímání, k modlitbě.

Boha nemůžeme nikdy nalézt, chceme-li si jej přivlastnit.

Na tomto světě jsme poutníky a jsme povoláni k neustálé proměně –

i k proměně představ o Bohu.

Proto se potřebujeme zastavit v době postní, oprostit od toho, co nás

od cesty za Kristem odvádí, jít do hloubky ve své víře.

Je nutné dobře slyšet slova dnešního evangelia : „To je můj milovaný Syn !“ a poslechnout výzvu : „Toho poslouchejte!“

K postnímu úsilí obohacenému o postní almužnu

vám všem žehná Váš duchovní správce P. Daniel