Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Abrahám ví, že má a bude mít to, co mu Hospodin daruje a daruje mu to, k čemu se zavázal.

Abrahámova jistota je ve smlouvě s Hospodinem.

Abramovi slibuje Bůh potomstvo, Mojžíšovi zemi, trvalou pomoc a to, že je nikdy nevyhubí a nám, v Ježíši Kristu, Boží království.

Smlouva tu je a bylo by zlé, kdybychom na to zapomínali.

Pak bychom totiž mohli zredukovat křesťanství ne na způsob života, ale na

přesvědčení, že jde až o to, co bude po smrti.

Kéž bereme Boha vážně po celý náš pozemský život, nejvážněji v životě.

 

K opravdovému postnímu vám všem žehná

Váš duchovní správce P. Daniel