Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Být katolíkem znamená nechat se vést Kristem – a to i tam, kde člověk nebyl, nechat se vést Kristem k životu, který dosud nevedl.

V knize Bruce Marshalla – Plná slávy – vznáší voják námitku, kterou slyšíme mnohokrát v tomto světě:

Je přece nemožné, aby Bůh připustil tolik chybných odpovědí a pak člověka zatratil, že nezná tu správnou.

A slovy téže knihy můžeme odpovědět: Chybné odpovědi napadají toho, kdo je příliš pyšný, než aby přijal Boží odpověď.

Boží hlas odmítá slyšet každý, kdo chce jít svou cestou, kdo hledá snažší cestu, každý, komu se zdá, že se na něm chce příliš.

Volání Boží není jednom informace, že nás Bůh miluje.

Volání Boží znamená, že Bůh nám důvěřuje, že nám svěřuje úkol.

A katolík je ten, kdo ví, že byl povolán a kdo věří ve své povolání.

Nepřeslechněme tedy neustálé Boží volání a odpovídejme :

Pane mluv, Tvůj služebník poslouchá.

 

K tomu Vám všem žehná

 

Váš duchovní správce P.Daniel