Milé sestry a bratři v Kristu !

Křesťanství je ve své podstatě následováním Ježíše Krista a tak být katolíkem znamená nechat se vést Kristem – a to i tam, kde člověk nebyl, nechat se vést Kristem k životu, který dosud nevedl.

Pokud tedy jdeme za Ježíšem a za ním, pak ukazujeme, že taková životní cesta je možná.

Jestliže pouze neříkáme, že Ježíš je Vykupitel, Mesiáš, ale jestliže se On naším vykupitelem skutečně stal a my to přijímáme, pak, přes všechny naše chyby, nahrazujeme mnoho řečí svědectvím vlastního života.

Ukazujeme beze slov jiný styl a způsob života, než žijí ti, jež Boha nepřijímají.

Kéž vědomí toho, že Bůh nás povolal, vyznání Ondřejovo – nalezli jsme Mesiáše – pro nás nejenom platí, ale naplňuje nás radostí z života z víry a odvahou k takovému plnému životu..

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce P. Daniel