Milé sestry a bratři v Kristu !

Návrat do Jeruzaléma, obnova slávy  Jeruzaléma, to vidí izraelský národ

jako    projev Boží moci a slávy .

I zázrak v Káně  označuje evangelista jako znamení, tedy zázrak.

Svatba v řeči Písma sv. není jen začátkem společného života rodiny,

ale mnohdy je také obrazem mesiánské skutečnosti.

Z kamenných džbánů na očišťování se stávají zdroje svatebního vína,

stará smlouva (předpisy zákona) se mění ve smlouvu novou

(milost, odpuštění, dary Ducha Svatého) .

Toto pochopit znamená pochopit, že nic v našem životě není samozřejmé ,

že Bůh všechno ve všech působí a každému dává dary, aby sám uvěřil

a pomáhal  věřit druhým, tak jako uvěřili učedníci na svatbě

v  Káně Galilejské.

 

Pane, pomoz nám pochopit náš životní úkol, dej nám sílu jej přijmout

a naplnit.

 

K tomu  Vám  všem žehná

Váš duchovní správce       P. Daniel