Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Krista Vzkříšeného sice nevidíme tělesnýma očima, ale svědectvím apoštolů a světlem víry poznáváme, že skutečně vstal a žije mezi námi.

Milost přímého setkání s Kristem Vzkříšeným dostali první apoštolové

a po nich i jiní světci.

Nám se dostává zjevení částečné, kterému říkáme „světlo víry“ a především se s ním můžeme setkat v eucharistii.

V tom světle se svět vidí jinýma očima. A přece si jsme jistí, že tu nejde

o iluzi. Iluzi podléhají ti, kdo víru nemají, věřící si je vědom toho,

že prohlédl, že zachytil to, co skutečně je.

Nejsme apoštolové, kteří se setkali se Vzkříšeným Kristem.

Ale část toho zjevení chceme zachytit i my, opravit své názory, zbavit

se iluze.

Pomáhá nám k tomu víra a ta není proti rozumu, ale nad rozumem.

Svědomí a hlas srdce nás ujišťují, že je pravda to, co čteme v evangeliu,

co učí církev.

 

Radostné prožití celé velikonoční doby

Vám všem přeje Váš duchovní správce    P.Daniel