Milé sestry a bratři v Kristu!

Všichni se jednomyslně shromažďovali v Šalamounově podloubí. Z ostatních se k nim nikdo neodvážil připojit, ale lidé o nich mluvili s velkou úctou. To jsou slova dnešního 1. čtení.

Čím si apoštolové získali tuto úctu?

Křesťanství byl pro ně způsob života, životní styl.

Křesťanství to je život, ve kterém se člověk učí brát na sebe odpovědnost a dosažení života s Kristem pak nespočívá v „pouhém“ zachovávání příkazů, ale v tvůrčí činnosti.

Znamená to odevzdání se, nebo-li připravení se pro Boha, aktivitou všech našich sil.

Pane, prosíme, dej nám opravdovost, ať žijeme život s Tebou a pro Tebe, ať pochopíme, že smyslem života je tvořit pro Tebe, a ne žít pro sebe a podle sebe.

Dej nám prožívat Velikonoční radost z Tvého Vzkříšení.

K milostiplnému prožití Velikonoční radosti

Vám všem žehná

P. Daniel