Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Křesťanství je život, ve kterém se člověk učí brát na sebe odpovědnost

a dosažení života s Kristem pak nespočívá v „pouhém“ zachovávání příkazů, ale v tvůrčí činnosti.

Znamená to odevzdání se, nebo-li připravení se pro Boha, aktivitou všech našich sil.

Všichni se jednomyslně shromažďovali v Šalamounově podloubí. Z ostatních se k nim nikdo neodvážil připojit, ale lidé o nich mluvili s velkou úctou. To jsou slova dnešního 1.čtení.

Čím si apoštolové získali tuto úctu ?

Křesťanství byl pro ně způsob života, životní styl.

Pane, prosíme, dej nám opravdovost, ať žijeme život s Tebou a pro Tebe,

ať pochopíme, že smyslem života je tvořit pro Tebe, a ne žít pro sebe

a podle sebe.

Dej nám prožívat Velikonoční radost z Tvého Vzkříšení.

 

K milostiplnému prožití Velikonoční radosti

 

Vám všem žehná P.Daniel