Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Zmrtvýchvstalý Ježíš není omezen možnostmi lidského těla jako my a není ani pouhý duch.

Dvě základní věty z dnešního evangelia mají oslovit i nás :

Pokoj vám ! – pozdrav, který nese v sobě požehnání i odpuštění.

Posílám vás ! – to je výzva k pokračování v Ježíšově působení.

 

Setkání se vzkříšeným Pánem nevede jen k potvrzení pravdivosti slov apoštolů, ale hlavně k Tomášovu vyznání : Ježíš je Pán !

Pane, jsi dosud mezi námi.

A budeš s námi navěky.

Žiješ mezi námi, vedle nás, na Zemi, která je Tvá i naše.

Žiješ životem, který není životem lidí na Zemi.

Tvým životem je totiž přinášet spásu.

Dej, ať ji přijímáme, dej ať předáváme druhým zvěst, že Ty jsi spása i pro ně.

 

K milostiplnému prožití Velikonoční radosti

 

Vám všem žehná P.Daniel