Milé sestry a bratři v Kristu !

Klasický individualismus ve víře – jen já, moje víra a můj Bůh, to je moje věc – odporuje textům dnešní neděle.

Stejne tak i „moderní“ kolektivismus je v rozporu s dnešními texty.

Bohu jde o záchranu všech, tedy každého.

Ale tato záchrana se uskutečňuje skrze společenství – Izrael, církev, farnost …

Budoucnost světa, spásy, křesťanství, není v lidském aktivismu, ale v tom, že se naplní Boží zaslíbení na nás a skrze nás.

Nenaplní se tedy automaticky, ale i skrze nás, skrze naše zapojení do Božích plánů.

Vyvolení Izraele bylo předpokladem k růstu osobní víry, stejně jako naše vyvolení při křtu.

Ježíš říká před učedníky kananejské ženě: Ženo, jak velká je tvá víra !

Zkoumejme my svou víru, své křesťanství, zda je opravdu osobní, zda formuje naše srdce a tím i náš život.

Pane, dej, ať si uvědomujeme, že jedině podle naší osobní víry, podle využití darů, které jsme od tebe obdrželi, budeme jednou souzeni.

Ne podle vyvolení, ne podle lidských měřítek.

Dej nám sílu žít tak, abychom jednou mohli slyšet slova, která jsi řekl kananejské ženě : Veliká je tvá víra.

K životu v blízkosti Boží nejen o dovolených a prázdninách

Vám všem žehná Váš duchovní správce P. Daniel