Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 

V Marii nanebevzaté se poprvé uskutečňuje Kristovo velikonoční Zmrtvýchvstání na člověku : přechod ze smrti do života.

V oslavené tváři Mariině můžeme i my vidět své budoucí oslavení.

Je jedna z nás, z lidského rodu, naše sestra Maria.

Žila na této zemi, sdílela náš lidský osud až do bolesti matky pod křížem.

To je pro nás důležité, když slavíme pouť v Malé Losenici,

kdy myslíme na její oslavení – nanebevzetí.

Do slávy nebes šla prachem tohoto světa, jako jdeme my.

Je hvězdou jitřní, která věští začátek nového dne,

je hvězdou mořskou, která nám vytrvale svítí

a ukazuje spolehlivě správný směr v bouřích našeho života.

 

K životu v blízkosti Boží na přímluvu Panny Marie

nejen o dovolených a prázdninách

 

Vám všem žehná P.Daniel