Milé sestry a bratři v Kristu !

Pane, je málo těch, kdo budou spaseni ?

S takovou otázkou se na Krista obrací v dnešním evangeliu příslušník vyvoleného národa.

A odpověď : U Boha nebude důležité kdo kolik od něho dostal darů, vždyť to on ví a nabízí každému tolik, kolik je člověk schopen využít. Bůh nebude porovnávat mezi jednotlivými lidmi.

Ale to podstatné u Boha, přede dveřmi, kterými se vchází, bude to, nakolik člověk využil to, co mu Bůh nabídl.

Všechno bude vypadat jinak, než se zdá, protože ony úzké dveře nejsou dílem Božím, ale lidským.

Kristova odpověď na výše položenou otázku zní : snaž se, usiluj a buď si vědom, že svou spásu nemáš předplacenou a zajištěnou.

Pane, děkujeme za všechny dary a milosti, které nám dáváš. A prosíme tě dej, ať jsme za ně vděčni a využíváme je k tvé větší cti a slávě a k pomoci druhým na cestě do tvého království.

Dej nám, prosíme, sílu, ať neochabujeme v úsilí stále lépe tě poznávat a stále lépe žít podle tvé radostné zvěsti.

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel