Milé sestry a bratři v Kristu !

Zdrojem pravdy je Bůh, ne to, co si lidé (či většina lidí) myslí.

Výzkumy veřejného mínění o nejrůznějších věcech mají zjistit, co si lidé o té věci myslí. Každého člověka zajímá, co si lidé myslí.

Je přece důležité vědět, co si většina o některé věci myslí, co si myslí o věci ten, s kterým právě hovořím.

Nebezpečné však je, když se lidé začnou domnívat, že to, co si většina lidí myslí, je nutně poznáním pravdy.

Ať už si lidé myslí cokoli, je třeba poznat myšlení Boží, je třeba poznat pravdu.

V dnešním evangeliu vyžaduje Kristus od Petra jasné vyznání, kdo je Ježíš.

Petrova odpověď je jednoznačná. Jaká je naše odpověď?

Kým je pro nás Ježíš? Je pro nás nadějí, tím, kdo přináší odpuštění, dává smysl utrpení a  náš život i naše smrt dostává skrze něho smysl?

Na Petrovo vyznání navazuje jeho poslání, které mu Ježíš svěřuje.

Naše poslání, nalézání Boží vůle pro náš život, navazuje na náš křestní slib.

Prosme tedy o to, aby náš život byl spojen s Bohem a růstem Božího království již zde na zemi.

 

 

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel