Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Odejít od Krista nebo zůstat? Dva směry, jeden dolů a druhý vzhůru a nelze se zastavit na poloviční cestě.

Kéž bychom vždy našli sílu k odpovědi, kterou mu dal Petr:

Pane, ke komu půjdeme ? Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Boží svatý.

Petr pochopil. Pochopil, že není dobré příliš rozumovat, mluví-li Bůh.

Lepší je svěřit se mu bez výhrad.

Jděme ke Kristu, jděme s Kristem a prosme společně se sv.Augustinem :

Ohni, který ustavičně svítíš, lásko, která vždycky hoříš, Ježíši Kriste, světlo věčné a neuhasitelné, chlebe života, který se nám dáváš za pokrm.

Naplň nás milostí a dej, abychom mohli jíst chléb tvého těla.

Takovým způsobem, abychom, když jíme Tebe, byli také živi z Tebe, byli živi skrze Tebe a jednou přišli k Tobě a odpočinuli v Tobě.

 

K životu v blízkosti Boží nejen na začátku školního roku

 

Vám všem žehná P. Daniel