Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Petrovi se v dnešním evangeliu dostalo tvrdé výtky, že nemá na mysli věci božské, ale lidské.

I my jsme mnohdy v pokušení vyhýbat se utrpení svému i druhých, nevidět ho. Jenomže bolest patří k člověku a nemusí být nutně tím nejhorším. Bereme přece na sebe útrapy a nepohodlí naší pozemské cesty, abychom dosáhli vytouženého cíle.

Vždyť Kristus nám říká : Cesta k opravdovému osvobození člověka a k jeho spáse není a nemůže být bez obětí a utrpení.

Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho.

Bolest a utrpení se nikomu zcela nevyhnou, věřícímu stejně jako ateistovi.

Katolík ale ví jedno : ani v utrpení není sám, není opuštěn.

Jde cestou, kterou šel Ježíš v lásce a oběti. Jde za ním a ví, že tato cesta vede k naplnění lidského údělu, k dozrání, k plnosti člověka a křesťana.

 

K životu v blízkosti Boží nejen na začátku školního roku

 

Vám všem žehná Váš duchovní správce P. Daniel