Milé sestry a bratři v Kristu!

Svět uznává ty, kteří se umějí prosadit, kteří umějí použít své schopnosti k tomu, aby před lidmi něco znamenali, aby vypadali, aby byli „důležití“.

Mnohdy takoví lidé přesvědčují sami sebe, že jsou lepší než ve skutečnosti jsou a vede je to k pýše. Pýcha pak zaslepuje člověka, takže si musí stále dokazovat, že je nejlepší a touží po tom, aby jej tak také hodnotili ostatní a utvrzovali jej v jeho názoru.

Každý, kdo se povyšuje bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen – těmito Kristovými slovy je snad nejlépe vystižen smysl všech dnešních čtení – slovy, která nás vybízejí k pokoře, skromnosti, k pravdě a poznání.

Jsou to slova, která ostře kontrastují se způsobem myšlení a života v dnešní době.

Vědomí, že jsme byli pozváni na hostinu života a každý z nás je určitým způsobem slabý a nemocný, nikdo z nás nemá, čím by Bohu odplatil všechny milosti a přesto zůstáváme pozvanými hosty Božími vede k vděčnosti, pokoře a pravdě.

A tak tě , Pane, prosíme, dej ať si neustále uvědomujeme, že ty jsi všechno stvořil a dej nám sílu k pokoře, abychom dokázali žít pravdivě a blížili se tak k tobě, který jsi Pravda.

 

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel