Milé sestry a bratři v Kristu !

Společenství věřících se projevuje společnými modlitbami, společnými aktivitami, společným cílem života – dojít do Božího království.

Začínající týden je plný událostí. Začíná nový školní rok.

Schola (česky škola) – to znamená čas věnovaný úsilí (poznání Boha).

Jsou dnešní školy takové ?

Není zde ona krize „školství“ (úsilí bez Boha) ?

Začněme, s našimi žáky, nový školní rok s Pánem Bohem – s prosbou o pomoc a požehnání.

V týdnu se sejde Pastorační a ekonomická rada farního svazu, oslavíme výročí Posvěcení kaple v Pořežíně a kostela v Havlíčkově Borové, sejdeme se na farním shromáždění s přednáškou a koncerty – neukazují nám všechna tato setkání ono podstatné –  společenství s Bohem – žijeme s Bohem a tím i spolu lidé navzájem.

 

Všem vyučujícím, katechetkám a katechetům, žákům, studentům a  všem farníkům do nového školního roku žehná

Váš duchovní správce  P. Daniel