Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Již pojedenácté v řadě se scházíme na shromáždění farního svazu.

Je symbolické, že se tak děje vden, kdy v Havlíčkově Borové slavíme výročí posvěcení kostela sv.Víta. Vždyť postavení a posvěcení kostela je známkou toho,

že již existuje společenství a při takové společné práci se toto společenství upevňuje.

Proto každý rok si ve farnostech připomínáme výročí posvěcení kostela – posvícení.

Společenství věřících se projevuje společnými modlitbami, společnými aktivitami, společným cílem života – dojít do Božího království.

A uprostřed tohoto společenství je vždy Kristus – viditelným znamením přítomnosti Boží pak kostel a náš Spasitel zvláštním způsobem přítomný ve svatostánku. Vždyť výraz communio znamená sv.přijímání a také společenství – společenství s Kristem a skrze něho i s bližními.

Kéž si to uvědomujeme nejn při farním shromáždění.

 

K tomu Vám všem žehná P. Daniel