Milé sestry a bratři v Kristu !

 

V Havlíčkově Borové slavíme slavnost výročí posvěcení chrámu.

Chrám, kostel – svaté místo pro setkání s Bohem, které je tím nejdůležitějším

v každém místě, kde žijí lidé.

Bůh je ten, kdo dává našemu životu smysl, ten, kdo připomíná člověku, že nemá pouze rozměr horizontální, ale také vertikální.

Lidé cestují, aby poznávali krásu, ale cestuje někdo, aby navštěvoval skladiště plné hmotných užitečných věcí ? Nevěřící si prohlížejí chrámy, i když prý pro ně nejsou důležité, hledají v nich řád, který ztratili, a Boha, kterého popírají.

Jaký je náš vztah ke kostelu ?

Je to pro nás historické místo s památkami, stavba z kamenů nebo místo setkání s Bohem, náš duchovní domov ?

Kostely z kamene může lidské nepřátelství zbořit, ale živý dům Boží přežívá všechny lidské katastrofy.

Živé chrámy Boží nikdy nepřestanou ve světě vznikat, dokud budou lidé lidmi.

Každý z nás má být živým chrámem Božím.

Máme tedy za co našemu Pánu děkovat, vyznávejme to svou vírou.

 

Všem Vám žehná

 

Váš duchovní správce P.Daniel