Milé sestry a bratři v Kristu!

Slavíme dnes slavnost výročí posvěcení kostela ( či posvícení) v Havlíčkově Borové.

Má to být pro nás připomínkou, že jsme živým chrámem Božím.

Kostely z kamene může lidské nepřátelství zbořit, ale živý dům Boží stále vstává s Ježíšem Kristem z mrtvých, přežívá všechny lidské katastrofy.

Živé chrámy Boží nikdy nepřestanou ve světě vznikat, dokud budou lidé lidmi.

I my jsme živý chrám Boží i když zároveň církev hříšníků.

Právě to však patří k nejútěšnějším pravdám, které hlásá Ježíšovo evangelium: On přišel zachránit právě hříšníky, právě nás, hříšníky.

Kéž je pro nás všechny dnešní sváteční den setkáním s Bohem a sestrami a bratry jdoucími společně do Božího království, kéž nás dnešní den naplní radostí .

 

Všem vyučujícím, katechetkám a katechetům, žákům a studentům do nového školního roku a všem farníkům žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel