Milé farnice a farníci, sestry a bratři v Kristu !

Slavíme dnes slavnost výročí zasvěcení kostela (posvěcení či posvícení) a zároveň již IX.farní shromáždění (čtvrté v Havlíčkově Borové).

Obojí má být pro nás připomínkou, že jsme živým chrámem Božím.

Kostely z kamene může lidské nepřátelství zbořit, ale živý dům Boží stále vstává s Ježíšem Kristem z mrtvých, přežívá všechny lidské katastrofy.

Živé chrámy Boží nikdy nepřestanou ve světě vznikat, dokud budou lidé lidmi.

I my jsme živý chrám Boží i když zároveň církev hříšníků.

Právě to však patří k nejútěšnějším pravdám, které hlásá Ježíšovo evangelium, On přišel zachránit právě hříšníky, právě nás, hříšníky.

Dík vám všem, kteří se svými modlitbami za naše společenství, kteří se svou prací a obětí, svou účastí na společných setkáních podílíte na růstu Božího království.

Kéž je pro nás všechny dnešní den setkáním s Bohem a sestrami a bratry jdoucími společně do Božího království, kéž nás dnešní den naplní radostí a v našich snahách posílí a upevní.

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel