Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Ježíš vzhlédl s povzdechem k nebi a řekl Effatha ! to znamená Otevři se!

A otevřel se mu sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně.

A my, přestože nejsme hluchoněmí, přesto prosme Pána, aby i nám řekl Effatha, abychom se dokázali otevřít jeho Slovu.

Vždyť jednou z podstatných vlastností křesťana je otevřenost, schopnost dívat se na věci ne pouhým subjektivním pohledem, ale zkoumat je pod zorným úhlem nadčasovosti.

To je důležité nejen pro žáky a studenty, ale pro každého z nás.

Vždyť čím lepší má člověk poznání, tím zodpovědnější může být jeho jednání.

Zároveň toto otevření se poznání přináší daleko více možností poznání Boží vůle v konkrétních situacích života.

 

 

K začátku školního roku v blízkosti Boží

 

Vám všem žehná P.Daniel