Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Velké zástupy šly za Kristem.

A on to nevyužil k reklamě pro sebe a evangelium, ale naopak dává jim výstrahu (protože viděl do jejich srdcí) :

Rozmyslete si to, buďte opatrní, spočítejte si, zda jste opravdu ochotní jít za mnou a z jakých důvodů.

Velké zástupy doprovázely Krista a mnozí vlastně nevěděli proč a kam.

Kristus na nás nepožaduje, abychom zapomněli a vyloučili ze své lásky sebe a lidi.

Požaduje správné pořadí – Ježíš Kristus, který tvoří vstup a základ ke všemu dobrému, má být na prvním místě.

Pane, pomáhej nám, abychom si uvědomovali, že Ty jsi první v našem životě a abychom se k Tobě, vždy když Tě opustíme, stále znovu vraceli.

 

Všem Vám žehná

 

Váš duchovní správce P.Daniel