Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Spisovatel Jan Dobraczynski ve svém románu Přelévat moře říká :

Lidé napáchají tolik zlého i tehdy, když chtějí činit dobře. Je to asi tak, jakoby dělníci stavící dům postupovali proti příkazům stavitele. Ale On je tak velký Stavitel, že jeho plán se uskutečňuje i z omylů.

Snažme se držet plánu Božího. Odpouštějme, aby byla pravdivá slova, která se denně modlíme v Otčenáši : Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Tak to chce Pán Ježíš. A chce víc : chce, aby jedno, první odpuštění, vyvolalo řetězovou reakci odpuštění dalších. Aby ten, komu bylo odpuštěno, šel a odpustil tomu, kdo ukřivdil jemu.

Když přemůžeme v sobě pomstychtivost, uraženost, malichernost a dáme najevo tomu, kdo nám ublížil, že jsme mu odpustili, dojde k obrovské věci : Bůh odpustí nám.

Všem vyučujícím, katechetkám a katechetům, žákům

a studentům do nového školního roku

a všem farníkům žehná

 

Váš duchovní správce P.Daniel