Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Proroci celé věky připravují vyvolený národ na příchod Mesiáše.

Po všech možných neúčinných způsobech „záchrany“ přichází Ježíš se svou jedinečnou cestou a možností skutečné záchrany pro každého člověka.

Ježíš je sám trpící, jeho utrpení ale není ani zázračně odstraněno, ani není cílem.

Jeho utrpení je cestou ke vzkříšení.

Celá tato cesta záchrany, vykonaná ku prospěchu všech lidí, je však vázána na osobní poznání Ježíše jako Mesiáše, na osobní přijetí, na víru a důvěru v něho a osobní realizaci jeho cesty – to je to, co nazýváme následování.

To je možné jen tehdy, když si sami upřímně odpovíme na otázku kým je pro nás Kristus a když vyznáme a uznáme, že On a následování jej je tím nejdůležitějším úkolem našeho života pozemského, protože nám otvírá bránu do života věčného.

Kéž roste a prohlubuje se naše víra a důvěra v Krista, který jediný je cesta.

 

K začátku školního roku v blízkosti Boží

 

Vám všem žehná P. Daniel