Milé sestry a bratři v Kristu !

Lidské jednání se ani během staletí nemění.

Když Kristus vyprávěl učedníkům o nepoctivém správci, snadno uvěřili,

že je něco takového možné.  I my dnes bychom snadno uvěřili.

Slyšet o správci, který sloužil mamonu, není překvapivé, snad jen v tom,

že se necítil být správcem, ale majitelem.

Celým podobenstvím Kristus ukazuje, kolik úsilí, práce a přemýšlení věnují nevěřící lidé získávání majetku, aby si zajistili jenom pozemskou budoucnost (a to ani nevědí, jak bude dlouhá). Ve věčnost nevěří.

Jak to, že ti, kteří vědí, že jsou zde na zemi jen správci svěřených darů, z kterých v den soudu budou skládat účty, jak to, že mnohdy vynakládají daleko menší úsilí v přibližování se Bohu než nevěřící v získávání peněz ?

Kdo je naším pánem a jak se projevuje v našem životě, že je to Kristus ?

Pane, děti tohoto světa jsou snad chytřejší než tvé děti,

ale šťastnější rozhodně nejsou.

My bychom chtěli být šťastni s Tebou.

 

Všem Vám žehná

Váš duchovní správce         P.Daniel