Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Velikost Boží lásky a milosrdenství v plnosti poznáme na věčnosti.

Milosrdenstvím Božím jsme byli pozváni k práci na vinici.

A každý dostal denár … A ti, co byli najati jako první, ti nejvíce unavení, čekají nejdéle na výplatu. Na stejně velkou výplatu, bez ohledu na pracovní dobu a výkon. Jsou nespokojeni, přesvědčeni, že to není spravedlivé, že měli nárok na to dostat více.

Jsme si rovni – tedy všichni zcela závislí na milosrdenství Božím, nesrovnávejme se s druhými a nekažme radost z Božího milosrdenství vlastní závistí.

Bylo spravedlivé a samozřejmé, že právě oni byli najati hned ráno ? Bylo spravedlivé, že chtěli více, než ráno smluvili ?

Mohli jít domů s radostí, vždyť denár byla více než pěkná denní mzda.

Jsou roztrpčeni. Proč ?

Protože se srovnávají s druhými, protože si myslí, že mají právo hodnotit zásluhy druhých.

Nestarejme se o odměnu druhého. Nesrovnávejme se s druhými.

My jsme dostali své hřivny, využijme je dobře, vždyť za to budeme souzeni, ne za srovnávání s bližním.

 

K životu v blízkosti Boží lásky

Vám všem žehná Váš duchovní správce P. Daniel