Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Když Ježíš říkal svým učedníkům, že bude trpět, zemře a třetího dne vstane z mrtvých, neříkal to proto, aby je strašil.

Ježíš opravdu nepřišel především trpět a nás na cestu utrpení přivést, ale přišel především ukázat, že cílem člověka je Bůh.

Když my máme uvažovat o své smrti, nemělo by to být proto, abychom měli hrůzu, abychom propadali beznaději nebo hledali falešné naděje.

Nemůžeme tvrdit, že Bůh, v kterého věříme, je milovníkem utrpení a bolesti a nemůžeme ani tvrdit, že Ježíš nás už teď zbavil veškeré bolesti a smrti.

To co můžeme s opravdovostí tvrdit je, že žádné utrpení, které člověk podstoupí a žádné zlo, které nás může potkat, není silnější, než Boží láska, vždyť ta překonává i smrt a znamená vzkříšení.

Jsme pozváni k následování :

to zahrnuje i utrpení a smrt, ale také znamená vzkříšení, jestliže vytrváme v životě jako ti, kteří byli Bohem přijati za vlastní.

 

 

K tomu Vám všem žehná P. Daniel