Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Mnohdy čím větší nadšení, tím větší nesnášenlivost.

Kristovo poslání je však jenom pozitivní – Kristus přichází s Božím královstvím.

O prosazení toho pozitivního mu jde především a ne o hádání s odpůrci nebo o jejich zneškodňování.

Kéž o to vždy jde i nám.

K tomu Vám všem žehná P.Daniel