Milé sestry a bratři v Kristu !

Sv.Václav je hlavním patronem českého národa. Je mužem, který svou vládou definitivně zařadil náš národ mezi křesťanské národy. Celá jeho vláda je poznamenána úsilím o překonání pohanských zvyků.

Byl si velmi dobře vědom toho, že pohanství je náboženství, také však způsob života, který se promítá i do právního řádu.

Jak inspirativní pro naši dobu, která je plná pohanského způsobu života, který se promítá do zákonů a tím postupně i do vnímání či spíše nerespektování morálky a výchovy svědomí jednotlivce.

Obracejme se tedy ve svých modlitbách k sv. Václavu, aby se přimlouval za celý náš národ.

Prosme jej společně s našimi předky:

Svatý Václave, nedej zahynouti, nám ni budoucím.

K životu v blízkosti Boží lásky pod ochranou sv.Václava

Vám všem žehná Váš duchovní správce P. Daniel