Milé sestry a bratři v Kristu!

Pane, nemáme právo požadovat lepší svět, když nezačneme se změnou k lepšímu ve vlastním srdci!

Kníže Václav přilnul ke katolické víře celým srdcem a svým příkladem a celoživotním úsilím pomohl k rozšíření pravé víry v Čechách.

Slavit  slavnost sv. Václava znamená přijmout pozvání na pouť celými českými dějinami pod korouhví Kristovou.

Sv. Václav je pro nás patronem, dědicem, ochráncem, příkladem.

Kéž bychom také my, nejen v rodinách, (a i skrze společnou modlitbu růžence) dokázali na přímluvu sv. Václava předávat víru.

 

K přijetí výzvy Panny Marie k modlitbě růžence Vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel