Milé sestry a bratři v Kristu!

Sv. Václav je hlavním patronem českého národa.

Je mužem, který svou vládou definitivně zařadil náš národ mezi křesťanské národy.

Celá jeho vláda je poznamenána úsilím o překonání pohanských zvyků.

Byl si velmi dobře vědom toho, že pohanství je náboženství, také však způsob života, který se promítá i do právního řádu.

Jak inspirativní pro naši dobu, která je plná pohanského způsobu života, který se promítá do zákonů a tím postupně i do vnímání či spíše nerespektování morálky a výchovy svědomí jednotlivce.

Obracejme se tedy ve svých modlitbách k sv.Václavu, aby se přimlouval za celý náš národ.

Prosme jej  s našimi předky : Svatý Václave, nedej zahynouti, nám ni budoucím.

 

K přijetí výzvy Panny Marie k modlitbě růžence v rodinách a za rodiny

Vám všem žehná Váš duchovní správce

P. Daniel