Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Neustálé opakování jen částečně pravdivé skutečnosti, že existuje krize manželství, nikomu nepomůže a neučiní rodiny šťastnějšími.

Spíše je potřeba zdůraznit, že manželství a rodina patří do Božího řádu a není jen lidským výmyslem.

Opatrovat a snažit se realizovat ideál rodiny je úkol, úkol reálný, protože vyplývá z řádu světa.

Každý z nás vyšel z rodiny do které patří, mnozí mají vlastní rodiny.

Vnášejme do rodin Kristovu lásku a to i skrze modlitbu růžence.

 

K tomu Vám všem žehná

P. Daniel