Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Víra je dar a když o ní apoštolové prosí, Kristus jim odpovídá:

Pokud budete mít pravdivou, upřímnou, nevypočítavou víru, pak i když bude malá jako hořčičné zrnko, dokážete veliké věci.

Věříme tomu ?

Všechna dnešní čtení mluví o víře. O důvěře člověka Bohu a jeho záměrům s naším životem. A naše víra v Boha se má projevovat i naší modlitbou.

Modlitbou ve které se snažíme poznávat Boží úmysly a Boží lásku k nám.

Toho si byli vědomi apoštolové a proto prosí: Pane, dej nám více víry.

Apoštolové a světci nám ukazují, co dokáže člověk, který má víru.

Pane, prosíme Tě, posiluj naši víru, vždyť Ty máš moc nad světem, pravým Pánem jsi Ty.

 

K přijetí výzvy Panny Marie k modlitbě růžence

Vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel