Milé sestry a bratři v Kristu !

Být křesťanem znamená být opravdu Bohem obdarován, být vsazen do Boží vinice. Jakmile si je někdo „jistý“ co Bůh udělá, ztrácí osobní víru, ztrácí spojení s Bohem proto, aby Bůh nerušil jeho klid.

Nejde především o to, abychom sami měřili a posuzovali, zda jsme přinesli dostatečnou úrodu. Především jde o to, abychom pochopili, komu jsme zavázáni. Je velmi nebezpečné začít se chovat jako majitelé, kterým je dlužen sám Pán vinice. Děkujme tedy za milosti, které nám Bůh dává a odpovídejme na Boží lásku láskou svou.

Prosme, ať v nás roste touha stále lépe poznávat a milovat Nekonečného Boha, a projevujeme to v měsíci Panny Marie i skrze modlitbu růžence.

 

K přijetí výzvy Panny Marie k modlitbě růžence Vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel