Milé sestry a bratři v Kristu !

Všechna dnešní čtení mluví o víře. O důvěře člověka Bohu a jeho záměrům s naším životem. A naše víra v Boha se má projevovat i naší modlitbou.

Modlitbou ve které se snažíme poznávat Boží úmysly a Boží lásku k nám.

Toho si byli vědomi apoštolové a proto prosí : Pane, dej nám více víry.

Víra propůjčuje člověku sílu, ale není náhradou za naše každodenní úsilí

a práci.

Pane, prosíme Tě, posiluj naši víru, vždyť Ty máš moc nad světem,

pravým Pánem jsi Ty.

K přijetí výzvy Panny Marie k modlitbě růžence Vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel