Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Modleme se o dary Ducha Svatého pro účastníky synody o rodině v Římě.

Neustálé opakování jen částečně pravdivé skutečnosti, že existuje krize manželství, nikomu nepomůže a neučiní rodiny šťastnějšími.

Spíše je potřeba zdůraznit, že manželství a rodina patří do Božího řádu a není jen lidským výmyslem.

Opatrovat a snažit se realizovat ideál rodiny je úkol, úkol reálný,

protože vyplývá z řádu světa.

Každý z nás vyšel z rodiny do které patří, mnozí mají vlastní rodiny.

Vnášejme do rodin Kristovu lásku a to i skrze modlitbu růžence.

K přijetí výzvy Panny Marie k modlitbě růžence Vám všem žehná


Váš duchovní správce P.Daniel