Milé sestry a bratři v Kristu!

Slavnostní hostina snad ještě dodnes určitým způsobem spojuje účastníky při nějaké důležité události, potvrzuje jejich závazek – ať už se jedná o uzavření smlouvy (či manželství), vztah k oslavenci či jinou vážnou příležitost.

Dnešní evangelium nám to připomíná ve vztahu k Bohu :

Buď vidíme, že nám Bůh nabízí tak skvělé dary, že je potřeba všeho nechat a stále se připravovat k jejich přijetí, nebo nás Bůh se svými dary nezajímá, případně se ho bojíme (aby nás „nevyhodil ven do tmy“).

„Moudří oblékli sváteční roucho, hloupí šli po své práci“ (Joachim Jeremias).

Svátečním rouchem je neustálé obracení se k Bohu, vždyť pozvání přijde znenadání.

 

K přijetí výzvy Panny Marie k modlitbě růžence v rodinách a za rodiny

Vám všem žehná Váš duchovní správce

P. Daniel