Milé sestry a bratři v Kristu !

 

V dnešním úryvku evangelia slyšíme o 10 malomocných, kteří ve své bídě volají : Ježíši, smiluj se nad námi.

Tak voláme i my na začátku každé eucharistické oběti, na začátku každého skutečného a pravdivého setkání s Bohem.

Je otázka, zda také vždy voláme k Bohu, když od něho přijímáme dobrodiní.

Pane, odpusť nám, že ne vždy jsme vděční , přijmi náš dík.

Vzdáváme Ti chválu, neboť jsi veliký, Pane, a veškeré chvály hodný.

 

K přijetí výzvy Panny Marie k modlitbě růžence Vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel