Milé sestry a bratři v Kristu !

Vytrvalá modlitba ukazuje na víru člověka, na velkou důvěru v Boha,

na nezlomnou naději člověka, že svým životem směřujeme k Bohu

a s pomocí Boží dojdeme do Božího království.

Čas modlitby. Modlitba je to, co nám umožňuje se zastavit, uvědomit si,

že neexistujeme sami ze sebe, svou vlastní mocí, ale jen díky Bohu.

To potřebujeme pro vytrvalost v modlitbě,

abychom porovnávali svůj život s Božím plánem s námi.

Každá ctnost, každá činnost ztrácí bez vytrvalosti svůj účinek.

Proto prosíme : Pane, dej nám vytrvalost, abys, až přijdeš, nás našel připravené vstoupit do plnosti tvého království, dej, ať stále více přichází Tvé království do našeho života, ať se ti stále více svým životem přibližujeme.

K přijetí výzvy Panny Marie k modlitbě růžence Vám všem žehná

Váš duchovní správce            P.Daniel