Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Převaha Boha nad člověkem je absolutní: Bůh a „císař“ se nemohou nikdy o člověka dělit, vždyť „císař i poddaní“ patří Bohu.

Dávejme přednost Božímu království před pozemskými věcmi a neužívejme jiných zbraní než zbraní ducha. Vítězit máme pravdou, kterou hájíme.

Císaři plaťme mincemi a jeho obrazem a Bohu dávejme vzácnější mince, mince našich dobrých skutků – způsob celého našeho života.

Jak by svět byl bohatý, kdyby měl v oběhu velké množství dobrých skutků.

Dej, Pane, ať nehromadíme jiný kapitál než tento a získáme tak věčný život s Tebou.

 

K přijetí výzvy Panny Marie k modlitbě růžence v rodinách a za rodiny

Vám všem žehná Váš duchovní správce P.Daniel