Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Evangelium dnešní neděle mluví o zásadním životním postoji, který se má podobat postoji Ježíšovu.

Není určeno jenom těm, kteří vládnou nad množstvím lidí, ale o vztahu mezi Ježíšovými učedníky, o vztahu v církvi, ve společenství, v rodině.

Do jaké míry jsme bohatí Bohem, do té míry budeme schopni beze strachu dávat, do té míry pochopíme důležitost služby.

 

 

K tomu Vám všem žehná P. Daniel