Milé sestry a bratři v Kristu !

Při odpovědi Janovi se Ježíš odvolává na proroka Izaiáše a jeho předpověď

Mesiáše a Janovi tím říká : Proč pochybuješ ?  Na co čekáš?

Vždyť všechno, co o mne bylo předpovězeno, se vyplňuje.

Že sis to představoval jinak ? Písmo sv. neříká nic o tvé představě.

Nepodobáme se také my někdy sv. Janu v jeho pochybnostech ?

Nezaměňujeme to, co nám Bůh říká,  za naše představy ?

Pochybnosti vedou člověka k tomu, že není ochoten nasadit všechny své síly.

Člověk se nikdy nebude angažovat plně pro něco o čem má pochybnosti.

Sv. Jan nám ukazuje, jak má člověk jednat, má-li pochybnost.

Pane, pomáhej nám, ať tě dokážeme stále hledat a ať Tobě a v Tebe věříme.

K duchovnímu prožití Adventu se skutky pokání a lásky

Vám všem žehná

Váš duchovní správce      P.Daniel