Milé sestry a bratři v Kristu !

První slovo dnešního vstupního verše zní „Gaudete !“ (Radujte se !).

„Radujte se stále v Pánu, opakuji : Radujte se ! Pán je blízko.“ (Fp 4,4n).

 

Odkaz na blízkost Pána nemá vést ke strachu či obavám, ale k radosti.

Předvánoční radost a očekávání se mají proměnit v ochotu žít v duchu Kristově.

To také zdůrazňuje sv.Jan Křtitel nejenom tím, že dává návod různým

skupinám lidí, kteří se jej ptají , jak mají žít, ale především tí, že upozorňuje

na přicházejícího Krista.

 

Bože, je tolik věcí za které Ti máme děkovat a z kterých se máme

radovat.

Je tolik věcí, o které prosíme.

Dej nám sílu, abychom dokázali neptat se stále s výčitkou co máme dělat,

ale abychom byli vnímaví k Tvému poselství , toužili po dobru a vše dobré Ti také

nabízeli s radostí.

 

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce P. Daniel