Milé sestry a bratři v Kristu !

Modlíme se  v době postní skutečně proto, abychom se přiblížili Bohu?

Kdo z nás může říci, že realizoval všechny své síly a schopnosti?

Jde nám skutečně v našem životě o Boha a jeho čest nebo o nás samotné?

Žijeme opravdu s vědomím, že Bůh je stále přítomen i při těch nejvšednějších věcech, ale také v utrpení a válce má být posilou?

Prosme o sílu k obrácení, prosme o to, abychom se dokázali změnit pochopením toho, co nám říká v dnešním čtení Bůh: Já jsem, který jsem.

Jsem zde a zůstávám zde jako pomáhající a spásu přinášející Bůh, ať se děje

cokoliv. Kéž jsme schopni to pochopit a přijmout.

 

K postnímu úsilí  obohacenému o postní almužnu vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel